• «Hadde noen på forhånd sagt at jeg skulle bli her i månedsvis, ville jeg hylt høyt. Og hadde noen sagt hvor elendig jeg skulle føle meg, ville jeg ikke trodd det var mulig», skrive Christine Koht. Agnete Brun

Christine Koht prøver å gripe tak i gleden når den stryker forbi

Enda noen uker på sykehus. Tapperheten er en tilgjengelig ressurs vi har. Men jeg må bestemme meg for å bruke den, skriver Christine Koht.