Plyndret etter døden

Dette er min siste vilje. Med blyant setter Moritz Rabinowitz de skjebnetunge ordene ned på papiret. I fangenskap i Stettin i Tyskland skriver han i all hemmelighet sitt testamente: "Alle mine forsikringer, alt innbo, inventar og løsøre, skal helt og udelt tilfalle min datter Edith".