• Konk-O-meteret 27. november 2018. Pil Cappelen Smith
    Galleri

Reddet av Konk-O-meteret

Pil Cappelen Smith og Andreas Cappelen fulgte drømmen om eget bokantikvariat, og livet der var godt. Så truet konkurs med å rasere alt. Er det mulig å snu pilen?