Eit av Sigrids mange gode minne var då ho som ung sokneprest fekk synge duett med ei raus kjempe

Sigrid Sigmundstad
Alder: 62 år
Stilling: Prost i Ryfylke
Arbeidsgivar: Stavanger bispedøme
Sivil status/barn: Gift. 2 born frå tidlegare ekteskap
Heimstad: Fister

Les hele saken med abonnement