• Marie Klakegg Grastveit liker seg i vervet som leder av bispedømmerådet. Hun er trolig den yngste lederen som noen gang har ledet rådet. Her sammen med blant annet fungerende biskop Anne Lise Ådnøy (f.v), stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes. Kristian Jacobsen

Hun har tvilt på Kirken, men aldri på Gud

Marie Klakegg Grastveit er Kirkens fremtid, men hun er ikke optimist. Lederen av bispedømmerådet mener Jesus forsvinner i debatten om kirkens popularitet og de homofiles plass foran alteret.