• Åshild Irgens (Illustrasjon)
    Galleri

Frode Thuen: Foreldrekonflikt om delt bosted for barna

Mor setter premissene for hvor mye far får være sammen med barna.