• Åshild Irgens (Illustrasjon)

Frode Thuen: Hva bør barnehagen gjøre når en av foreldrene nektes kontakt med barnet?

Den barnehageansatte har meldt ifra til barnevernet om et barn som nektes kontakt med en av foreldrene. Men er det riktig?