Ingen har oversikt over tvangsmating av barn

Barn under 16 år med spiseforstyrrelser kan bli tvangsmatet, men ingen vet hvor ofte det skjer.

Publisert: Publisert:

– Konsekvensene av tvang kan være svært negative for barnet som blir utsatt for det, også selv om det medisinsk vurderes som nødvendig. Så alvorlige inngrep bør det føres oversikt over, også for å kunne forebygge uforholdsmessig bruk av tvang, sier Helga Ervik. Hun er avdelingssjef i Sivilombudet.

Sivilombudet besøkte i 2020 St. Olavs hospital, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, seksjon Lian. De avdekket at BUP Lian ikke førte statistikk over barn under 16 år som ble gitt behandling mot sin vilje. Dette gjaldt både behandling med legemidler og ernæring med sonde.

Les hele saken med abonnement