• Åshild Irgens
    Galleri

Frode Thuen: Hvordan får hun ham til å ta sin del av husarbeidet?

Hans latskap hjemme gjør at hun vurderer å gå fra mannen sin. Bør hun det?