• Erik Holsvik

Informasjonssjef Pernille Kaldestad fekter på fritiden. Men hvilke typer alkohol drikker hun?

Pernille Kaldestad er informasjonssjef ved Rogaland Teater.