• Formelt sett handler Jovsset Ante Saras kamp mot staten om å få beholde reinflokken. For ham dreier det seg om å få beholde det eneste livet han vil leve. Tom A. Kolstad
    Galleri

Mannen som kjemper mot staten

Er det så farlig å måtte redusere reinflokken sin litt? For 25 år gamle Jovsset Ante Sara står det om livet.