• Et barn er født i en stall. De tre vise menn kommer ridende. Ajax skildret det som skjedde med undring og glede. Henry Imsland tegnet en stor himmel over den fattigslige stallen. Henry Imsland

Jul med ‘u Johanna Broremann og stjernå

Aftenbladets julenummer i 1945 var fullt av gråt og glede. Høytiden senket seg over et land som ennå både jublet og sørget, og forsiden fanget begge deler.