• Claus Blok Thomsen

Aidstempelet

Et tempel i Thailand har i flere år tatt seg av aidssyke. Nå viser de fram lik av pasienter for å vise at døden er en del av livet.