Den mystiske organisasjonen

Solamannen ville kjempe for fred og menneskerettigheter. Han startet en egen organisasjon. Og en til. Og enda en. Snart satt Loai Deeb som en edderkopp i et svært nett av business og politikk, tvilsomme universiteter og internasjonale konferanser.

Publisert: Publisert:

Millionene rullet inn - hvorfra vet ingen.

Han var ikke fornøyd med å drive gatekjøkken i Sandnes, nøyde seg ikke med å være vekter på flyplassen på Sola. Loai Deeb hadde større planer. Noen hadde større planer med ham. Så ble politiet interessert. Og alt raknet.

En dag sent i januar 2009 tok Loai Deeb for siste gang av seg Securitas-uniformen som viste at han jobbet som vekter på Stavanger Lufthavn, Sola. De neste årene levde han av Nav-støtte og barnetrygd, mens han bidro til å bygge opp et nettverk av selskaper som i navnet skulle gjøre verden til et bedre sted - og ham selv til mangemillionær.

Aftenbladet har kartlagt Loai Deebs omfattende organisasjonsvirksomhet både i Norge og flere andre land.

Deeb kom til Norge som asylsøker i 2002, og den driftige mannen gikk mer eller mindre rett ut i det norske arbeidslivet. Han har hatt en rekke jobber både mens han bodde i Vestfold og etter at han i 2003 kom til Sola. Han arbeidet som lagerarbeider, bud og på asylmottaket på Dale. I 2005 hadde han dessuten startet sin første egne virksomhet i Norge. Sammen med en bekjent drev han gatekjøkkenet med det Gudfaren-inspirerte navnet Don Corleone i Sandnes.

Men Loai Deeb hadde større planer. I 2008 - mens han var vekter på flyplassen - hevdet han overfor Aftenbladet at han hadde tatt en doktorgrad i internasjonal rett. Han varslet at han ville starte et advokatkontor i Rogaland. Men han har aldri dokumentert utdannelsen sin, verken overfor politiet eller Aftenbladet.

Det ble aldri åpnet noe advokatkontor. I stedet forlot mannen fra Gaza tilsynelatende arbeidslivet da han sluttet å jobbe på flyplassen. Fem år senere, sommeren 2014, dukket Loai Deeb opp igjen i Arbeidstakerregisteret som prosjektleder for bistandsarbeid i en helt ukjent menneskerettighetsorganisasjon - Global Network for Rights and Development (GNRD) med adresse i Hillevåg, Stavanger.

For ligningsmyndighetene må det også ha vært en overraskelse da Sola-mannen i 2014 plutselig varslet at han året i forveien hadde hatt en skattbar inntekt på 5,2 millioner kroner fra Dubai. Dette skulle være penger han hadde tjent som konsulent for to selskaper som skulle lansere produkter i De forente arabiske emirater.

Aftenbladets kartlegging viser at Loai Deeb allerede da han tok av seg Securitas-uniformen, for lengst hadde startet å bygge det som skulle bli et lite imperium av organisasjoner og virksomheter som angivelig arbeidet for menneskerettigheter, fred, rettferdig utvikling og utdanning over hele verden.

Sentrale personer i GNRD-nettverket

Fra Sola og Hillevåg etablerte Loai Deeb en rekke organisasjoner. Fellestrekket var at de skulle jobbe for fred og menneskerettigheter. Et annet fellestrekk: Deeb selv - og familien hans - inntok helt sentrale posisjoner.

GNRD vokste i rekordfart. I 2014 overtok organisasjonen lokaler i Hillevåg. Året etter jobbet mer enn 40 medarbeidere her.

Global Network for Rights and Development (GNRD)

Hovedkvarter: Hillevåg, Stavanger

Avdelinger: Genéve i Sveits, Brussel i Belgia, Amman i Jordan, Dubai og Ajman i De forente arabiske emirater, Valencia i Spania og London i Storbritannia.

Opprettet i 2010, men stiftelsesdokumentet skal angivelig ha blitt utformet i Genéve i 2008. Sola-mannen Loai Deeb har vært president i GNRD siden starten. Nærmest ingen offentlig aktivitet før i 2013.

GNRD var registrert i EUs åpenhetsregister og drev lobbyvirksomhet i Europa-parlamentet. I desember 2013 undertegnet organisasjonen en samarbeidsavtale med Den afrikanske union, ifølge sin egen årsrapport. Organisasjonen fikk i februar 2015 spesiell konsultativ status (special consultative status) i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) etter tre års motstand fra Israel, USA og Tyrkia.

GNRD har vært valgobservatør ved valg i flere land i Midtøsten og Afrika.

Menneskerettighetsorganisasjonen i Hillevåg ble finansiert med millionoverføringer fra ukjente sponsorer i Midtøsten. Politiet mener pengene ble satt inn kontant eller som bankremisser på konti til tomme stråselskaper i De forente arabiske emirater og overført til GNRD eller andre konti kontrollert av lederen, Sola-mannen Loai Deeb. Politiet mener giverne på denne måten har forsøkt å skjule pengenes egentlige opprinnelse.

I 2014 flyttet GNRD inn i disse lokalene i Hillevåg. Året etter jobbet mer enn 40 medarbeidere her på hovedkontoret.

En av teoriene som er lansert i både norske og utenlandske medier er at den palestinske lederskikkelsen Mohammed Dahlan er involvert i finasieringen av GNRD. Dahlan har et nært vennskap kronprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan i Abu Dhabi, og søkte tilflukt i Emiratene da han måtte rømme de palstinske selvstyreområdene etter en konflikt med president Mahmoud Abbas.

Økokrim aksjonerte mot firmaet i mai 2015 og siktet både Loai Deeb og organisasjonen for hvitvasking av penger i hundremillionersklassen. Etter dette tørket pengeoverføringene fra Midtøsten inn. Økokrim mener Loai Deeb brukte menneskerettighetsorganisasjonen som et instrument for hvitvasking og menneskesmugling.

GNRD skiftet navn i Norge til Human Rights and Development Network bare uker før organisasjonen ble slått konkurs sommeren 2016. I andre land - som i Sveits, Belgia og Spania - står organisasjonens avdelinger fortsatt i firmaregistrene.

30. april 2018 tok Økokrim ut tiltale mot Deeb for grov økonomisk kriminalitet, dokumentfalsk og menneskesmugling. Forholdene Deeb er tiltalt for, har en strafferamme på fengsel i inntil 12 år. Økokrim har henlagt saken mot organisasjonen GNRD som følge av at organisasjonen gikk konkurs. Myndighetene i De forente arabiske emirater ikke har svart på anmodningen om bistand fra norsk politi.

GNRD leide lokaler sentralt i Genéve, like ved FN-bygningen.

Statsadvokatembetet i Genéve sier til Aftenbladet at både Loai Deeb og GNRD også er under etterforskning i Sveits.

I arabiske og israelske medier ble GNRD i 2012 knyttet til den palestinske etterretningstjenesten. Dette medførte stor uro i organisasjonen, og flere styremedlemmer forsvant i løpet av det neste året.

Dokumenter som skal stamme fra den palestinske etterretningstjenesten viser at GNRD skulle brukes til etterretning og påvirkning av verdensopinionen.

Et tidligere styremedlem hevder at Loai Deeb kuppet organisasjonen da han plutselig begynte å motta penger fra Emiratene i 2013. Dette skal være forklaringen på at det nå finnes to forskjellige GNRD-virksomheter i firmaregisteret i Sveits, en med engelsk og en med fransk navn. Fortsatt står Loai Deeb som president i organisasjonen Global Network for Rights and Development i Geneve.

Da Réseau Global pour les Droits et le Développement ble registrert i Sveits i februar 2012, var det med Deeb som president, men han forsvant ut av registeret året etter.

GNRD leide lokaler sentralt i Genéve. Etter å ha fått betalingsproblemer forlot de stedet uten å rydde etter seg. Flere GNRD-effekter ligger fortsatt og slenger på ett av rommene.

Scandinavian Institute for Human Rights (SIHR)

Hovedkvarter: Genéve, Sveits. Samme adresse som GNRD og IIPJHR (se senere)

Menneskerettighetsorganisasjon etablert av Loai Deeb og den profilerte syriske aktivisten Haytham Manna i september 2009 (stiftelsesdato er oppgitt å være mars 2007). Deeb er oppført som daglig leder, mens Manna er styreleder. SIHR ble registrert i Brønnøysund av angivelig praktiske årsaker. Senere registrert med underavdeling i Genevé som Scandinavian Institute for Human Rights (Norway) - Geneva branch med Deeb som direktør.

SIHR søkte konsultativ status i FN, uten å oppnå dette. Israels representant i FN-komitéen lurte på hvorfor Loai Deeb besvarte spørsmål på vegne av både GNRD, SIHR og International Coalition Against War Criminals.

Etter Økokrim-razziaen mot GNRD ble Institute Scandinave pour les Droits de l´Homme/Fondation Haytham Manna i november 2016 registrert i firmaregisteret i Sveits. Deeb har ingen roller her.

Også to andre nordmenn av palestinsk opprinnelse satt i styret til SIHR i fem år frem til 2014. Begge disse mennene var også styremedlemmer da Deeb startet The Scandinavian University (se senere) to år tidligere.

Avdelingen i Norge er fortsatt ikke slettet i offentlige registre. I FNs oversikt over ikke-statlige organisasjoner er adressen oppgitt å være Loai Deebs privatadresse i Sola.

Deeb hevder at de samme hovedsponsorene fra emiratene som støttet GNRD, også bidro til SIHR. Haytham Manna avviser dette.

Statsadvokatembetet i Genéve sier til Aftenbladet at både SIHR, Haytham Manna og Loai Deeb er under etterforskning i Sveits.

International Institute for Peace, Justice and Human Rights (IIPJHR)

Hovedkvarter: Genéve, Sveits. Samme adresse som GNRD og SIHR.

Menneskerettighetsorganisasjon som ble registrert i firmaregisteret i Sveits i mars 2010. Skal ifølge statuttene blant annet jobbe for å etablere et nettverk av ikke-statlige organisasjoner.

Den iranske statsborgeren som var president i IIPJHR de første årene, ble ifølge Økokrim senere smuglet inn i Schengen-området ved at Loai Deeb angivelig lot som om denne personen arbeidet for GNRD. Sola-mannen Deeb er tiltalt for menneskesmugling i forbindelse med dette.

Loai Deeb blir generalsekretær fra mars 2014, hans kone får presidenttittelen. Ifølge Deeb ble organisasjonen 100 prosent finansiert av GNRD, og kontrollert av ham selv.

Fortsatt registrert i Sveits, men ingen aktivitet på nettsidene siden desember 2015. Fikk spesiell konsultativ status (special consultative status) i FNs sosiale og økonomiske råd (ECOSOC) i 2013, men er ikke registrert i ECOSOC-systemet med noen aktivitet i FN-sammenheng.

I FNs oversikt over ikke-statlige organisasjoner er Loai Deebs private mailadresse oppgitt å være kontaktadresse.

I mars 2013 ble det bråk under et Syria-møte IIPJHR arrangerte i Geneve. Ifølge den sveitsiske avisen Le Courier møtte anti-fascistiske demonstranter opp fordi arrangementet angivelig ble støttet av grupper som støtter Assad-regimet i Syria. En av talerne var en belgisk statsborger som har oppgitt å jobbe både for IIPJHR og GNRD.

IIPJHR offentliggjorde i september 2013 en rapport om krigen i Syria som fikk internasjonal omtale. Rapporten hevdet at det ikke forelå bevis for at regimet i Syria hadde brukt kjemiske våpen i Ghouta i august samme år. Bilder fra åstedet for det antatt kjemiske angrepet hadde blant annet fått USA til å true med militære grep mot president Assad.

International Coalition Against War Criminals (ICAWC)

Hovedkvarter: Sola (ifølge Brønnøysund), Malakoff i Frankrike (ifølge hjemmeside).

Stiftet av Loai Deeb og og den syriske menneskerettighetsaktivisten Haytham Manna i april 2009, men på FNs oversikt over ikke-statlige organisasjoner er ICAWC oppgitt å være stiftet i 2006. Loai Deeb er oppført som administrerende direktør og styreleder. Haytham Manna har fungert som “General coordinator”.

Også to andre nordmenn av palestinsk opprinnelse satt i styret til ICAWC den første tiden. Begge disse mennene var også styremedlemmer da Deeb startet The Scandinavian University (se senere) to år tidligere.

Ifølge ICAWS’ egen nettside var det 400 ikke-statlige organisasjoner som stod bak opprettelsen. ICAWC opplyser også at de har lisens til å drive sin virksomhet i Frankrike, Belgia, Sveits og Norge.

ICAWC søkte konsultativ status i FN, men uten å oppnå dette. Deeb oppga å være direktør i ICAWC i forbindelse med søknaden.

Stiftelsen er ikke slettet i norske registre, men hjemmesiden viser ingen aktivitet på flere år. I FNs oversikt over ikke-statlige organisasjoner er adressen oppgitt å være Loai Deebs tidligere privatadresse i Hafrsfjord.

ICAWC synes i oppstarten å ha vært spesielt opptatt av Palestina-konflikten. Organisasjonen fikk medieoppmerksomhet i flere land da Loai Deeb (som oppga å være advokat) i 2009 og de norske advokatene Harald Stabell, Kjell Brygfjeld, Bent Endresen, Geir Høin og Pål Hadler politianmeldte 10 israelske toppolitikere og fremstående militære for krigsforbrytelser under Israels militæraksjon på Gaza ved årsskiftet 2008-2009.

Mer info her.

Så sent som i juli 2014 skrev de samme norske advokatene et brev til statsminister Erna Solberg i forbindelse med at det var ti år siden den internasjonale domstolen i Haag hadde kommet med kritikk av Israels murbygging rundt de palestinske selvstyreområdene. Loai Deeb undertegnet igjen som advokat. Brevet ble også sendt til FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Flere fagforeninger og politiske og religiøse organisasjoner ga sin tilslutning.

Mer info her.

I 2013 var det store omveltninger i GNRD. Ikke bare begynte pengene å strømme inn. Store deler av ledelsen i organisasjonen ble også byttet ut. Ramadan Abu Jazar, belgier av palestinsk opprinnelse, inntok en sentral rolle der han blant annet bygget opp GNRDs kontor i Brussel. Jazar, som her er avbildet under en valgobservasjon i Tunisia, ønsker ikke å la seg intervjue av Aftenbladet.

The GNRD Foundation

Hovedkvarter: Sola

Registrert i Norge i enhetsregisteret i september 2014 som fond/legat som støtter veldedige formål. Loai Deeb er daglig leder og styreleder. Var oppgitt å være GNRDs hovedsponsor på firmaets hjemmesider.

Både Deebs ektefelle og visepresidenten i GNRD sitter i styret. I årsberetningen for 2016 skrev revisor at GNRD Foundation ville bli lagt ned i 2017, men organisasjonen eksisterer fortsatt.

European Centre for Rights and Justice

Registrert i mars 2013, men angivelig stiftet i september 2009. Hovedkvarter: Sola.

Loai Deebs ektefelle er oppført som styreleder og daglig leder. I styret sitter kvinnen som var administrasjonssjef i GNRD, og den tidligere daglige lederen for GNRD i Brussel, Belgia

Virksomheten er ikke slettet fra norske registre.

Organisasjonen har tilsynelatende ikke vært brukt til noe, men er registrert i FNs oversikt over ikke-statlige organisasjoner.

Loai Deeb nøyde seg ikke med organisasjoner som jobbet for menneskerettigheter. Han startet også et universitet som ifølge ham selv hadde 175 professorer, 275 ansatte med doktorgrad og over 300 forelesere. Adresse: Hans egen bolig på Sola.

The Scandinavian University

Hovedkvarter: Sola, Norge

Etablert i juli 2007 med Loai Deeb som styreleder. Deeb eide halvparten av virksomheten sammen mann av palestinsk opprinnelse som nå er hjemmehørende i Rogaland. Også en tredje norsk-palestiner, som Loai Deeb hadde etablert gatekjøkkenet Don Corleone med i Sandnes, er ført opp som styremedlem.

Skulle drive internettbasert undervisning for “studenter med sete i Midtøsten-området”, heter det i selskapets statutter.

I 2009 ble Kunnskapsdepartementet tipset om at Deeb hadde en virksomhet som kalte seg for et universitet drevet fra hans egen private bolig.

I et brev til myndighetene i mars 2010 hevdet Deeb at The Scandinavian University var et internasjonalt universitet med “175 professorer, 275 ansatte med doktorgrad og over 300 forelesere”. Han oppga også at de hadde prosjekter i gang for å bygge avdelinger i Syria, Libanon, Sudan og Dubai.

Kunnskapsdepartementet svarte med å true med politianmeldelse. Universitetet endret i november 2011 navn til Scandinavian Group DA etter navnestriden. Hele virksomheten ble slettet fra Brønnøysundregisteret i mars 2014.

Universal Studies Academy

Hovedkvarter: Gaza

Palestinsk utdanningsinstitusjon som ifølge egne opplysninger eksisterer på Gaza. Både Deeb og den tidligere Ap-toppen Odd Kristian “Kian” Reme er oppført som ansatte ved akademiet. Reme er i tillegg en av fire medlemmer av lærestedets øverste akademiske fakultet.

Reme, som på akademiets hjemmeside uriktig står oppført med en doktorgrad i politikk og internasjonale relasjoner og med en mailadresse som gir ham en direktørtittel, forteller til Aftenbladet at han aldri har vært kjent med dette. Ifølge Reme ble han han for rundt ti år siden tildelt et æresdoktorat ved utdanningsinstitusjonen på Gaza. Æresdoktoratet ble overrakt ham av Loai Deeb på Remes kontor i rådhuset i Stavanger.

Aftenbladet har ikke lyktes med å få bekreftet at Universal Studies Academy virkelig eksisterer. Ingen har svart på henvendelser på mail og telefon. Ifølge internettarkivtjenesten Wayback er det ingen registreringer på den palestinske virksomheten før i april 2012, selv om akademiet på sin hjemmeside hevder å ha vært aktiv på nett siden 2005.

Universal Studies Academy dukker opp som akkreditert av det amerikanske selskapet World Association of Universities and Colleges (WAUC) i 2008. WAUC ble startet av en amerikansk kvinne som forsøkte å starte universiteter i USA, men endte med å bli rettsforfulgt av amerikanske myndigheter. I stedet startet hun sin egen akkrediteringsvirksomhet, som heller aldri ble godkjent av myndighetene i USA. WAUC eksisterer ikke lenger.

På Universal Studies Academys hjemmeside sto det i 2012 at “akademiet i løpet av sin korte levetid har oppnådd tillit og respekt fra alle, inkludert verdens største institusjoner, særlig i Norge og i EU”.

Studentavgift skal betales til en bankkonto i Ajman Bank i De forente arabiske emirater og merkes med navnet til presidenten.

Akademiet oppgir i 2012 å være fullt ut akkreditert av en organisasjon som kaller seg American International Academy (AIA), og som angivelig kan utstede sertifikater på fullførte studiekurs merket med “Wyoming, USA”.

Både Universal Studies Academy og American International Academy er i allianse med en organisasjon som er registrert i Florida: The Board of International Trainers in America (BITA). Ifølge en profil med Loai Deebs navn på Zoominfo (et nettsted med samme funksjon som LinkedIn) er Sola-mannen “Advisory member/Founding member” av BITA.

Deeb sier til Aftenbladet at han aldri har vært en del av BITA, men at han for flere år siden ble spurt av en venn om å være en del av “The Board for ha min konsultasjon om det trengs”. Deeb sier han aldri har hørt noe siden, og at han ikke vet mer om BITA.

European Association for Private School Accreditation (EAPSA)

Hovedkvarter: Figgjo, Norge

Registrert av Loai Deeb i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i mars 2010. EAPSA skulle ifølge vedtektene være en frivillig organisasjon som skulle jobbe med utdanningsutvikling.

Kontoradressen som er oppgitt i offentlige registre, kan knyttes til den norske statsborgeren som også var Deebs samarbeidspartner i arbeidet med å etablere The Scandinavian University. Denne mannen, som er oppført som styreleder i stiftelsesdokumentet, og en av Loai Deebs brødre, var også med på å stifte EAPSA. Deeb var administrerende direktør og styremedlem.

EAPSA ble slettet i desember 2010. Organisasjonen ser ikke ut til til å ha vært aktiv. Gjentatte søk gir ingen treff.

Fra Sola og Stavanger bygget Loai Deeb opp et stort internasjonalt nettverk blant ikke-statlige organisasjoner. Det er tette bånd til blant annet Sveits, Belgia, Sudan og Egypt - der hans venner kjempet for å jage ut NRK som var for kritiske til hans virksomhet.

Maat for Peace, Development and Human Rights

Hovedkontor: Kairo, Egypt

Egyptisk organisasjon, stod høsten 2015 i spissen for forsøkene for å få utvist NRK fra Egypt for å ha dekket GNRD-saken på en skjev måte. Lederen for organisasjonen sa i et intervju med en egyptisk avis tre uker før Økokrim-aksjonen at Maat var i et partnerskap med Deeb-organisasjonene GNRD og IIPJHR.

Har konsultativ status i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) siden 2016.

International Council Supporting Fair Trial and Human Rights

Hovedkontor: Geneve, Sveits

Menneskerettighetsorganisasjon opprettet i Genéve under ledelse av den omstridte, kuwaitiske politikeren Abdul Hameed Dashti sommeren 2011. Dashti er kjent som tilhenger av Syrias president Bashar Al-Assad og Hizbollah i Libanon. Han skal også ha deltatt i et angrep på to journalister fra Jemen inne i FN-bygningen i Genéve i 2016.

Ble tildelt spesiell konsultativ status i ECOSOC i 2016. Oppgir på FNs oversikt over ikke-statlige organisasjoner å være stiftet i 2011, og registrert fra 2012. Oppført med hovedkontor i Genéve.

Loai Deeb er ifølge et stiftelsesdokument Aftenbladet er i besittelse av, juridisk konsulent for organisasjonen. Deeb selv benekter dette og viser til at han i det sveitsiske firmaregisteret i dag ikke står oppført med en slik rolle. Deeb sier han kjenner Dashti gjennom et samarbeid med Haytham Manna. I 2011 var de tre en del av en delegasjon som reiste til Haag for å anmelde 50 ledere i Bahrain til menneskerettighetsdomstolen.

Aftenbladet har ikke funnet spor på at ICSFTHR og Deeb har samarbeidet på flere år.

Agence Pour les Droits de L’Homme (ADH)

Etablert i Genéve i 2011.

Fikk spesiell konsultativ status i FN-organet ECOSOC i 2015.

Generalsekretær og medgrunnlegger er Amir Forotan Bagda (sveitsisk statsborger av iransk opprinnelse), som i flere sammenhenger har samarbeidet med Deeb. Ifølge en rapport fra GNRD var han i april 2015 en av GNRDs kommunikasjonseksperter. I tillegg har han hatt sentrale roller både i SIHR og IIPJHR. Han sitter fortsatt i styret i Scandinavian Institute for Human Rights/Fondation Haytham Manna.

Amir Forotan Bagda er blitt beskyldt for antisemittisme, blant annet fordi han har forsvart den kontroversielle, franske komikeren Dieudonné M'bala M'bala som flere ganger er dømt i hjemlandet for å fremme jødehat.

I mars 2016 arrangerte ADH et seminar om Ukraina i FN-bygningen i Genéve. Ifølge ukrainske aktivister var arrangementet arrangert for å fremme russiske synspunkter. Amir Forotan Bagda var ordstyrer under arrangementet.

Også en annen tidligere GNRD-medarbeider sitter i styret til ADH.

Ma’arij Foundation for Peace and Development

Hovedkontor: Khartoum, Sudan

Menneskerettighetsorganisasjonen er ledet av broren til presidenten i Sudan, Mohammad Al Bashir. Visepresidenten i GNRD jobbet i Ma’arij før han i 2014 ble ansatt i GNRD. En av de sentrale lederne i GNRD oppgir på sin Facebook-side å ha jobbet som konsulent for organisasjonen tidligere.

Ma’arij har konsultativ status i FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc) siden 2010.

26. februar 2018 ble Ma’arij Foundations registrert som underavdeling av et utenlandsk selskap i det sveitsiske firmaregisteret. Begge kontaktpersonene i den nyregistrerte virksomheten i Sveits, var sentrale i GNRD. Den ene er visepresidenten i GNRD, som fortsatt er bosatt i Norge. Den andre en sudanesisk statsborger bosatt i Sveits, som også var styremedlem i GNRD Sveits fra 2013.

25. februar 2011 diskuterte FNs menneskerettighetsråd i Genéve den dramatiske utviklingen som oppstod i Libya da den arabiske våren traff det nordafrikanske landet. Loai Deeb, som ifølge FNs pressereferat oppga å tilhøre Maarij Foundation, kom med et forslag om å suspendere Libya fra rådet.

Les mer her.

Millionene rullet inn i solamannens imperium. Så mye som 140 millioner kom til kontoer han kontrollerte - i løpet av et par år. Men hvor kom pengene fra? Hans egen business? Eller bakspillere som ville holde både seg selv og sine hensikter skjult?

Abdel Wahab Moukaid

Loai Deebs sponsorer

To Syria-fødte brødre i De forente arabiske emirater går igjen i nesten alle selskapene som har sendt langt over hundre millioner kroner til bankkonti kontrollert av Sola-mannen Loai Deeb.

Da påtalemyndigheten i mai tok ut tiltale mot Sola-mannen for flere former for økonomisk kriminalitet, dokumentfalsk og menneskesmugling, valgte de å konsentrere seg om angivelige kriminelle forhold begått i Norge. Det skjedde etter at myndighetene i Emiratene etter snart to år fortsatt ikke har besvart Økokrims anmodning om bistand til etterforskning.

Dermed valgte norsk politi av tidshensyn å henlegge saken mot Deebs menneskerettighetsorganisasjon, selv om de mener Global Network for Rights and Development (GNRD) ble brukt som en sentral for hvitvasking av penger.

Safouh Mokaid

Aftenbladet har kartlagt pengestrømmen fra utlandet til Deeb-kontrollerte konti i Norge. Gjennomgangen viser at de to brødrene Abdel Wahab Moukaid og Safouh Moukaid dukker opp alene eller sammen i fem av selskapene som har overført midler til konti kontrollert av Deeb.

De to brødrene har vært involvert i Advance Security Technology (AST), Lana Interiors, MGS General Trading og Yana Moving. I tillegg er både AST og Lana oppgitt til norske skattemyndigheter som de store kundene som angivelig gjorde Loai Deebs konsulentselskap i Emiratene til en kjempesuksess.

Ingen av de to brødrene har ønsket å la seg intervjue av Aftenbladet.

- Jeg beklager, men jeg kjenner ikke til Global Network for Rights and Development, og jeg vet ikke hvordan jeg kan hjelpe deg. Beklager igjen, skrev Abdel Wahab Moukaid som svar på en Facebookmelding.

- Ifølge flere dokumenter er selskap eid av deg og din bror hovedsponsorer for GNRD, svarte Aftenblad og ba om et telefonnummer der vi kunne prate.

I stedet blokkerte Abdel Wahab Moukaid Aftenbladets mulighet til å fortsette å kommunisere på Facebook. Det samme gjorde broren Safouh, uten å svare på Aftenbladets henvendelser.

Det er få spor etter de to brødrene på internett. På sin Facebook-side oppgir Abdel Wahad Moukaid at han skal ha studert elektronikk ved et universitet i Algerie. Han er også registrert i firmaregisteret i Belgia, med et firma som nå er konkurs. Dette selskapet har også sendt penger til GNRD. Kilder Aftenbladet har pratet med, opplyser at Abdel Wahad i hvert fall i perioder skal ha bodd i Brussel, der han også er registrert med et telefonnummer.

På jobbnettstedet LinkedIn ligger en profil under Moukaid Abdelwahads navn med registrering i Brussel. Han oppgir å ha erfaring fra et selskap som heter AST. Nærmere undersøkelser viser imidlertid at dette er et mye større israelsk selskap - (Advanced Semiconductor Technology), som altså har samme initialer som Advance Security Technology som sponset GNRD fra Dubai.

For Safouh Moukaid finnes det enda færre oppføringer på nettet. Men selv om han har sperret vennelisten sin på Facebook for offentlig innsyn, viser flere av innleggene hans at han kjenner minst tre av Loai Deebs nære slektninger. En av disse er en eldre bror av Loai, bosatt i Rogaland.

Loai Deeb oppgir til Aftenbladet at han kjenner brødrene fordi hans eget selskap Deeb Consulting har gjort arbeid for deres virksomheter i Emiratene.

_ Dette er mennesker som har gitt penger til en god sak. Jeg vil ikke skape vansker for dem.

Han sier det var Økokrim-aksjonen som skremte sponsorene fra videre samarbeid, og at dette er en av grunnene til at de senere ikke er blitt avhørt av norsk politi.

Deeb Consulting FZE

Hovedkontor: De forente arabiske emirater.

Loai Deebs konsulentfirma i De forente arabiske emirater. Opprettet i frihandelsområdet Ras Al Khaimah. I registreret står Loai Deeb oppført som daglig leder i registreringen, men en av hans brødre (bosatt i Emiratene) har undertegnet en sponsoravtale med GNRD som daglig leder i Deeb Consulting. Sponsoravtalen er datert 3. februar 2014.

Hundre prosent eid av Loai Deeb. Ingen opplysninger funnet om når selskapet ble startet, hverken i offentlig tilgjengelige registre eller på Deeb Consultings hjemmeside. Første treff på hjemmesiden i internettarkivet Wayback er i september 2014.

Overførte rundt 29 millioner kroner til GNRD og drøyt 1 million kroner til Loai Deeb personlig i løpet av noen få måneder fra mars i 2014.

Hjemmesiden oppgir at selskapet driver bedriftsrådgivning, men hele teksten som er brukt på Deeb Consultings nettsted, er tilsynelatende kopiert i sin helhet fra amerikanske rådgivningsvirksomheter. Det eneste som tilsynelatende er endret, er at Loai Deebs navn er satt inn, og at “USA “er byttet med “Emiratene”.

Loai Deeb ønsker ikke å gi detaljer om Deeb Consulting, da han mener det vil være i strid med lovene i De forente arabiske emirater å gi informasjon “om firmaet, dets ansatte og kunder”. Han vil av samme grunn heller ikke si noe om regnskapstall. “Alt jeg kan si om Deeb Consulting er at det var et firma som hadde suksess i sitt arbeid”, skriver Deeb i en mail til Aftenbladet.

Men i opplysninger oversendt skattemyndighetene fremgår det at Deeb Consulting har tjent pengene sine på å hjelpe to emiratiske selskap med “produktlansering”. De to selskapene oppgis å være Advance Security Technology FZE og Lana Interiors LLC - som også var hovedsponsorer for Deebs menneskerettighetsorganisasjon i Hillevåg.

Deeb Consulting er ikke lenger i virksomhet.

Advance Security Technology FZE

Hjemmehørende i Dubai og Ras Al Khaimah, De forente arabiske emirater

Den opprinnelig syriske statsborgeren Abdel Wahab Mokaid som direktør og eneeier. Skal drive med import av elektroniske deler og utstyr, blant annet innen sikkerhet. AST har tilsynelatende ingen hjemmeside på internett, og heller ingen aktivitet.

Abdel Wahab Moukaids bror, Safouh Moukaid, har underskrevet som styreformann i AST i sponsoravtale med GNRD. (Se mer om Safouh under Lana Interiors.)

Dubai-avdelingen er i valutaregisteret oppført med samme adresse som Lana Interiors, som også var en av GNRDs største sponsorer.

AST overførte nær 61 millioner kroner til Norge fra oktober 2013 til april 2015. Drøyt 40 millioner gikk til GNRDs konti i SR-Bank. Resten av beløpet gikk til andre konti kontrollert av Loai Deeb, samt til å dekke 3,7 millioner kroner som GNRD-presidenten hadde i spillegjeld.

Økonomibransjeselskapet Dun & Bradstreet, som har laget en rapport for Aftenbladet, har ikke lyktes i å komme i kontakt med noen av personene i AST.

Aftenbladet har hatt kontakt med Abdel Wahab Moukaid på Facebook. Han avviste å kjenne til GNRD. Deretter blokkerte han Aftenbladets journalister. Firmaet ser ikke ut til å ha hatt noen hjemmeside på nettet.

Lana Interiors

Hjemmehørende i Dubai

Angivelig opprettet for å drive med salg av kunst og interiørartikler.

Safouh Moukaid (bror av Abdel Wahab Moukaid, se AST) er oppført som direktør og partner i selskapet. Den andre partneren i Lana er også en syrisk statsborger.

Lana overførte 1,2 millioner kroner til GNRD i 2014. I tillegg ble det overført 3,5 millioner til Deebs private konto i samme periode. Safouh Moukaid har også overført godt over 3 millioner til konti kontrollert av Deeb som privatperson.

Hverken Aftenbladet eller Dun & Bradstreet, som har laget en rapport for Aftenbladet, har lyktes i å komme i kontakt med noen av personene i Lana. Firmaets lisens utløp i 2015, slik at Lana tilsynelatende ikke eksisterer lenger. Selskapet har heller ikke hatt nettsted siden en oppføring i internettarkivet Wayback viser at hjemmesiden var suspendert i august 2015.

Safouh Moukaid har ikke besvart Aftenbladets gjentatte henvendelser. Aftenbladets journalister er nå blokkert fra å henvende seg til ham på Facebook.

Tre av Loai Deebs brødre har vært aktive på Safouh Moukaids Facebook-profil. Særlig en av brødrene bosatt i Norge kjenner tilsynelatende GNRD-sponsoren godt. Denne broren har aldri arbeidet i menneskerettighetsorganisasjonen i Hillevåg.

MGS General Trading FZE

Registrert i Hamriyah Free Zone i Sharjah, De forente arabiske emirater

I offentlige registre finnes ingen opplysninger om eiere.

Overførte nær 13,4 millioner kroner til GNRD og konti kontrollert av Deeb i tidsrommet januar-mai 2015.  Rundt 2,4 millioner gikk til Deeb direkte.

Sendte 11 millioner kroner til GNRD i første halvår 2015. Loai Deeb mottok på sine konti drøyt 2,4 millioner fra MGS.

På et av telefonnumrene som er tilgjengelig for MGS General Trading, svarer en kvinne som forteller at hun er Safouh Moukaids (se AST og Lana) ektefelle da Aftenbladet ringte. Selv om hun svarer på en telefon som var oppgitt å være nummeret til MGS General Trading, kjenner hun ikke til dette firmaet. Kvinnen sier at hun skal be Safouh ringe tilbake. Safouh lot aldri høre fra seg.

Safouh Moukaid har heller ikke svart på mail eller andre henvendelser fra Aftenbladet.

Yana Moving SCRL

Bilselskap/flyttebyrå i Brussel. Slått konkurs i juni 2016

Eieren var Abdelwahab Moukaid, ifølge belgisk firmaregister.

Har overført 181.000 kroner til GNRD.

Al Mezmaah Studies & Research Centre

Opprettet i Dubai i mai 2012

I august 2013 overførte senteret ca 800.000 kroner til GNRD.

Mezmaah oppgir å være et uavhengig senter, men er ifølge den engelske journalisten Brian Whitaker spesielt aktive i kampanjer mot Det muslimske brorskap. Ifølge Whitaker er det kontaktpunkter mellom den omstridte, palestinske Fatah-toppen Mohammed Dahlan og senteret. Whitaker viser til en artikkel på Mezmaahs nettsider der Dahlan hylles for sin harde linje mot brorskapet. Artikkelen er senere fjernet. Dahlan skal ifølge Middle East Monitor ha samarbeidet med Mezmaah og den emiratiske kronprinsen om en plan for å forverre ødelegge forholdet mellom Qatar og Saudi-Arabia.

Les mer her.

Grunnleggeren av senteret, Salem Humaid, har hatt sentrale offentlige, stillinger i Emiratene. Han har både fått pris av scientologikirken for menneskerettighetsarbeid, og gitt scientologer priser selv.

Loai Deeb og den profilerte syriske aktivisten Haytham Manna under en menneskerettighetskonferanse i Genéve i oktober 2015.

Aftenbladet har ikke fått svar på mailhenvendelser til Al-Mezmaah. Loai Deeb sier til Aftenbladet at pengeoverføringen fra senteret til GNRD skyldes støtte til forberedelsene av en konferanse om terror. Konferansen ble avholdt i Genéve i 2015 - drøyt tre måneder før Økokrim aksjonerte mot GNRD i Stavanger.

Etter politiaksjonen i mai 2015 ble det arrangert demonstrasjoner mot Norge flere steder i verden. Her fra Sri Lanka.

Andre

På sin hjemmeside oppga dessuten GNRD at disse selskapene var sponsorer: Kaoud Law, My Dream og Action Design. Det er vanskelig å finne spor etter disse selskapene på nettet. Det finnes heller ingen pengeoverføringer til GNRD/Deeb fra selskap med slike navn.

Hvorfor måtte solamannen Loai Deeb - og mennene bak ham - etablere et villniss av organisasjoner? Hvorfor overførte forretningsfolk, og deres bakmenn, om lag 140 millioner kroner til en ukjent organisasjon i Hillevåg? For å arrangere konferanser om fred? For å sende valgobservatører til Sør-Sudan? Eller hadde de også andre hensikter? Var Deeb og nettverket hans brikker i et helt annet, og mye større politisk spill?

Les Aftenbladet neste lørdag.

Aftenbladet følger også rettssaken mot Loai Deeb fra mandag av.

Publisert: