• Her er byggelder Lars Tore Serigstad i Stavanger Turistforening i ferd med å ferdigstille en 65 meter lang trebro fra den gamle hytta til grunnmuren på den nye. Pål Christensen
    Galleri

Det populære turmålet Viglesdalen dobler kapasiteten

I oktober blir det ny turisthytte og 36 nye overnattingsplasser i Viglesdalen. Det vil gjøre Turistforeningens mest populære hytte enda mer aktuell for turgåerne.