• Professor Øystein Noreng skrev sin første artikkel om oljepolitikk i 1971, og begynte å jobbe med det i 1973. Her avbildet ved Sjursøya i Oslo. Signe Dons
    Galleri

Han har jobbet med olje i 45 år. Nå heller han seig, stinkende masse over det meste du trodde var bra med landet vårt.

Oljeøkonom Øystein Noreng mener norske politikere har brukt oljepengene feil. Vi har sløst på bistand og klimatiltak, men burde prioritert forskning, vei og jernbane. Resultatet kan bli nedgangstider.