• Pål Christensen

Gode naturopplevelser gir Preben en intens følelse av velvære og mening

Jeg er yngst av fire brødre, og såpass mye yngre at jeg nok var en ganske beskyttet attpåklatt.