• Tunellen vil binde Stavanger og Strandalandet sammen. I forgrunnen Bekkefaret med sykehuset. Lengre borte skimtes bebyggelsen på Tau. Pål Christensen
    Galleri

Senket Rotary Høgsfjordrøret?

Rør eller tunell? Diskusjonen bølget friskt om hva som best kunne binde Stavanger og Strandalandet sammen. Og hvem var det egentlig som til slutt bestemte?