• Kristine Hovda er i fred med seg selv på en strand på Jæren. Snart skal hun reise tilbake til Oslo; skrive en ny bok, lage mer musikk, jobbe som journalist og skribent. Finn E. Våga

Under en mildere himmel

Da hun var liten, var hun overbevist om at de som ikke trodde på Gud, ville havne i helvete. Gjennom mye smerte og nagende tvil oppdaget hun kjærlighetens himmel på jorden.