• Øvre Eikenuten byr på omtrent like fin utsikt som naboen Dalsnuten, men er en lettere og kortere tur. Pål Christensen

Med magen på tur

Turen til Øvre Eikenuten er fin for alle – også for dem som bærer på en blindpassasjer.