• Hardt arbeid skulle gjøre dem friske for alkoholismen. De fleste kom igjen – og igjen. Ukjent

Helvete ved havet

For noen mennesker ble aldri Jæren et vakkert sted. Å bli tvangssendt dit var den verste straffen de kunne få.