• Kielland-plattformen ble tauet til Stavanger for snuing. Egil Eriksson

Kapittel 6: Mange teorier og manglende opplæring

Da båten ”Tender Power” med stor kraft kolliderte med ”Alexander L. Kielland” i januar 1980 fikk øyenvitnet til hendelsen beskjed om å holde kjeft. Kollisjonsskadene på Kielland er en av få teorier ekspertisen kan enes om.