• Rogfast bygges med to tunnelløp under Boknafjorden. Statens vegvesen
    Galleri

Slik blir Rogfast

Arbeidet med Rogfast startet i januar 2018. E39-delen av Rogfast skal stå ferdig i 2025–2026.