Ba om reform i Jehovas vitner - ble eksklu­dert etter 56 år som eldste

– Organisasjonen har blitt et diktatur i dag, og det er leit, sier Rolf J. Furuli. Han ble ekskludert fra Jehovas vitner i sommer, etter å ha advart mot ekskludering og utdanningsnekt.

Rolf J. Furuli ble ekskludert fra Jehovas vitner etter 56 år som en av de eldste i organisasjonen.
  • Tarjei Leer-Salvesen
Publisert: Publisert:
Boka «My beloved Religion - and the Governing Body» ble utgitt på forsommeren. Den har ført til at forfatteren er ekskludert fra Jehovas vitner.

STAVERN: Rolf J. Furuli ble nylig ekskludert fra Jehovas vitner. Da hadde han tjent som eldste i organisasjonen i 56 år.

«Eldste» er en benevnelse Jehovas vitner bruker om menn med ledende funksjoner i menighetene.

– Hvis en person i Jehovas vitner blir ekskludert, så faller verden ofte sammen for dem. Man mister sitt kontaktnett og ingen i trossamfunnet vil ha noe med vedkommende å gjøre igjen, sier Furuli.

Likevel tar han utestengelsen med fatning.

– Med meg er det annerledes. Jeg har et stort kontaktnett og et godt liv med venner og profesjonelle kontakter også utenfor organisasjonen. Jeg klarer meg.

Det var ei bok som førte til at Furuli ble utestengt fra trossamfunnet han har tilhørt siden 1961. Furuli har skrevet bøker om Jehovas vitner før, og har vært en profilert stemme med akademisk bakgrunn fra trossamfunnet som de siste årene har frarådet høyere utdannelse. Furuli har hatt sitt virke som universitetslektor i semittisk lingvistikk. De siste årene har han vært pensjonist, men fortsatt å være aktiv i menigheten sin og i Jehovas vitners sykehuskontaktutvalg.

Luther-parallell

Tidligere har han hatt betrodde oppgaver som koordinator, kretstilsynsmann og områdetilsynsmann.

På 1970-tallet var han med på å bygge opp strukturen med eldsteråd i Norge.

Boka hans er skrevet på engelsk og heter «My beloved Religion - and the Governing Body». Den henvender seg til eldste og andre medlemmer i trossamfunnet internasjonalt. Furuli mener fortsatt at Jehovas vitner er den sanne religion.

Rolf J. Furuli betrakter seg fortsatt som et troende Jehovas vitne. Men kritikken hans av Det styrende råd gjorde at han ble ekskludert fra trosamfunnet han har vært medlem av i 59 år, og hvor han hadde posisjon som eldste i hele 56 år.

Det han gjør, er en parallell til Martin Luthers kritikk av pavestyret. Jehovas vitners øverste ledelse er Det styrende råd, et selvsupplerende utvalg på åtte personer som er Guds (Jehovas) representanter i verden. Furuli minner om at Det styrende råd består av mennesker, og advarer mot å tillegge like stor autoritet til menneskers bud og pålegg som til Guds ord.

– Har blitt et diktatur

I boka kritiseres Det styrende råd for maktmisbruk. Han tar spesielt opp det han kaller «et korstog mot høyere utdanning» som han mener går negativt ut over yngre medlemmer av trossamfunnet, og praksis rundt ekskludering av medlemmer.

– Organisasjonen har blitt et diktatur i dag, og det er leit. Eksklusjonen av meg, og en mengde andre personer, er gjort av grunner som ikke er bibelske. Jeg ble som eldste opplært til å si ifra og ordne opp hvis jeg ser noe galt. Og det er bare det jeg har forsøkt å gjøre nå, forteller han til Fædrelandsvennen.

Han vil slett ikke oppfordre andre til å melde seg ut, og mener mesteparten av det som foregår i Jehovas vitner er godt og riktig. Det han håper å oppnå, er reform.

– I 2005 startet man et korstog mot høyere utdannelse. Det er maktmisbruk fra Det styrende råd som går utover mange unge vitner. Og da jeg ble med, var det ikke så mange ting som medførte eksklusjon. I den siste boka vi eldste får utdelt, talte jeg hele 39 eksklusjonsgrunner. Hvert år er det rundt 70.000 mennesker som blir ekskludert og mister kontakten med venner og familie, sier han.

Vil savne vennene

– Hva slags tilbakemeldinger får du fra andre vitner på boka?

– De fleste vennene mine i Norge er lydige og tør ikke ta kontakt med meg. Men jeg har fått hundrevis av kommentarer fra nettverket mitt i andre land. Mange eldste rundt omkring ser problemene jeg beskriver. Men de står alene og får ikke gjort noe særlig med det.

– Hva mister du ved å bli ekskludert nå?

– Jeg kommer til å savne mange norske venner som ikke kan ha kontakt med meg mer. Men jeg kommer til å klare meg godt.

Tidligere har Fædrelandsvennen snakket med andre som blir ekskludert fra Jehovas vitner, som fortsatt er troende. De har uttrykt frykt for hva som vil skje på harmageddon, når de står utenfor trossamfunnet. Den frykten deler ikke Furuli.

– Jeg frykter ikke harmageddon, nei. Jeg fortsetter å tjene Gud, selv om jeg er ekskludert på et grunnlag som ikke er bibelsk, sier han.

«Vi synes det er leit å høre at forfatteren av denne boken, en som har vært et Jehovas vitne i lang tid, tilsynelatende har mistet tilliten til Jehovas vitners styrende råd,» skriver talsperson Dag-Erik Kristoffersen av avdelingskontoret i Danmark som dekker hele Skandinavia.

– Leit

Vanligvis vil ikke Jehovas vitner uttale seg i saker der ekskluderte medlemmer er med. Da Fædrelandsvennen henvendte seg denne gangen, gjorde avdelingskontoret for Skandinavia et unntak.

«Vi synes det er leit å høre at forfatteren av denne boken, en som har vært et Jehovas vitne i lang tid, tilsynelatende har mistet tilliten til Jehovas vitners styrende råd. Vi kan ikke kommentere en bok vi ikke har lest, men vi er glade for å kunne klargjøre rollen til det styrende råd. Først og fremst: Jehovas vitner underordner seg frivillig sin Skaper, Jehova Gud, og Jesus Kristus i alle sider ved livet. De ser på det styrende råd som en gruppe godt kvalifiserte, erfarne eldste som gir råd og veiledning i forbindelse med vår tilbedelse. I tråd med det bibelske mønsteret har det styrende råd aldri hevdet å være ufeilbarlige eller prøvd å kontrollere troen til sine trosfeller. Jehovas vitner betrakter det styrende råd som en medfølende gruppe åndelige hyrder,» heter det i svaret, som er signert av trossamfunnets norske talsperson Dag-Erik Kristoffersen.

Publisert:
  1. Jehovas vitner
  2. Religion
  3. Religionsfrihet

Mest lest

  1. For 30 år siden skremte denne gjengen vannet av foreldre og rektorer i Sandnes

  2. Slik så det ut ved Vålandstårnet i kveld

  3. Avhørte vitner kan ha husket feil

  4. Stor test av 15 brød: To får toppkarakter