• Samfunnsengasjementet er alltid med når far Tore Nordtun og datter Kari diskuterer politikk. Finn E. Våga

Far og datter Nordtun: Han har vært ordfører. Hun kjemper for å bli ordfører.

Han har vært ordfører. Hun kjemper for å bli ordfører. I familien Nordtun går politisk engasjement i arv.