Krigsmysterium forblir uløst

Mysteriet om hva motstandsmannen Otto Olsen gjorde på Vaula bru i Bjerkreim om kvelden 12. september 1944, blir ikke oppklart i Vesla Vetlesens bok.