• I stua på Eiganes henger kunsten hans på de fleste vegger. – Jeg maler ikke for det dekorative, men for å visualisere tanker jeg har om eksistensen, tid og rom. Anders Minge
    Galleri

På evig jakt etter neste stil

Å bli ordinær. Det er hans største frykt. Men Sigvard Marnburg gjør som han vil. For kunstneren er en fri mann.