• E-tjenesten har hovedkvarter ved Lutvann i Oslo. Bygningen sto ferdig i 1998. Forsvaret

Dette vet vi om hvordan E-tjenesten jobber

På ti år er budsjettet for norsk utenlandsetterretning mer enn fordoblet. Hvordan de jobber, er ofte hemmelig. Men her er en oversikt over det vi vet.