• Plovdivs perle er det nesten 2000 år gamle, marmorkvite romerske teatret. Her kan du oppleva alt frå poesiopplesing til metallkonsertar. Kristian Jacobsen
    Galleri

Bulgarias hemmelige kulturhovudstad

Du har sannsynlegvis aldri høyrt om Plovdiv, Bulgaria. Men neste års europeiske kulturhovudstad byr allereie på 6000 års historie og store kulturfestivalar. Og i 2019 blir det hundrevis av kulturarrangement for einkvar smak.