• Tomatfestivalen vil overleve som eit vaskekte ryfylkeprodukt. Det skal eg ta ansvar for. Jon Ingemundsen

– Å seie at me har det travelt har blitt ein folkesjukdom

Det er to typar menneske. Dei som tek ansvar. Og dei som ikkje tek ansvar. Tor Øyvind Skeiseid tek ansvar.