• Maylene (5) og Andrea (7) Angeltveits slående likhet er sjelden. Hvilke gener som arves sammen er ganske tilfeldig, og kombinasjonene utallige. Av samme grunn er jentene samtidig svært ulike – på innsiden. Monica Strømdahl

Det store søskenmysteriet

Søskenlikhet er ingen selvfølge. Sannsynligheten for at biologiske søsken blir så like som Andrea (7) og lillesøster Maylene (5), er meget liten.