• Tor Dagfinn Veen Marie von Krogh
    Galleri

Nesten en milliard til Veen-familien

Stavanger-investoren Tor Dagfinn Veen og døtrene tjente i fjor hele 864 millioner kroner i familiens investeringsselskap. Egenkapitalen i familiens konsern er på to milliarder kroner.