Hitlers jetfly på Sola

Som én av de første flyplasser i verden var Sola base for en avdeling tyske jetfly de siste krigsmånedene i 1945.