• TUNGT Å SVELGE: For 20 år siden erstattet Jannicke Hodneland Bersaas heroin med metadon. Det har trolig reddet livet hennes, men hun er skuffet over at hun ikke har fått hjelp til å leve et mer normalt liv. Tor Høvik

– Metadonet reddet livet mitt. Men det var ikke dette livet jeg ville ha.

Politikerne trodde de vedtok et krisetiltak for en liten gruppe slitne sprøytenarkomane. 20 år seinere er det blitt en livslang behandling for tusenvis av rusavhengige.