• Når beina ikke lenger lystrer helt, er det godt å kunne bruke armene. Pål Christensen
    Galleri

Full rulle

I Sandvedparken fikk Gaute Rostrup livsgnisten tilbake.