• Hverdagsglimt fra Jæren. Vinteren 1941 måtte bøndene møte opp og gi fra seg hestene sine. 15 åringen Sven Stokkeland fikk fotografere på Brusand uten at tyskerne grep inn. (Statsarkivet/Hå bibliotek bildearkivet) FOTO: Sven Stokkeland

Krigen for en guttunge på Vigrestad

Vi hører om heltene, de store slagene og de enorme lidelsene, men for de fleste besto krigen av hverdager. Aftenbladet ba Gunnar Waldeland (87) fortelle om krigen sett gjennom hverdagsøyne på Vigrestad. Han forteller om spenningen de følte når "Matningsdalsruta" kom inn over Jæren.