Idealist - eller brikke i et storpolitisk spill?

Solamannen fikk rundt 140 millioner kroner inn på kontoer i SR-Bank. Loai Deeb og organisasjonen hans i Hillevåg jobbet tilsynelatende for å gjøre verden til et bedre sted. Men hvor kom pengene fra? Og hvem sto bak?