• Tore Dybdahl er fjerde generasjon tobakkselger i Havana-Magasinet. I år er butikken 120 år. Anders Minge

Han lovet faren å aldri røyke, tok over tobakksbutikken og doblet omsetningen

Familien har solgt tobakk i 120 år. Selv om stadig færre røyker, har siste generasjon på Havana-Magasinet doblet omsetningen. Hvordan får Tore Dybdahl driften til ikke å bare gå opp i røyk?