– Ofte gruer jeg meg. Og noen ganger spyr jeg underveis.

Målet til Bernt Ulriksen er å ha gått 1 million trinn i den bratte Fykantrappa innen julaften 2020.