• Mange år har gått siden Steinar Lyse satte seg på rattkjelken og suste ned denne bakken. Men han har aldri glemt farten og den frydefulle gleden. Pål Christensen

Gleden i store minner

Noen turer gir ikke bare fysisk velvære. De kan også være en vandring tilbake til liv og steder som preget et menneske.