• Jarle Aasland

Hjelpe og trøste

BEIRUT: Da jeg spurte hva som skjedde med de syke, svarte de at «De ligger der til de blir friske eller dør», og jeg skjønte at her kunne jeg gjøre en forskjell.