• Åshild Irgens (Illustrasjon)

Frode Thuen: Unngår man forpliktelser når man ikke lover å bli hos hverandre «i gode og onde dager»?

Hun lever lykkelig som særboer, men bekymrer seg for hva det fører til når en på den måten kjøper seg fri fra forpliktelser.