• Adolf Hitler - politiker og diktator. Henry Imsland

Stavanger - Fascistbyen

Stavanger skulle bli for Vidkun Quisling det München var for Adolf Hitler. I et kort blaff lyktes det.