• Jarle Aasland

Gutten med gullstrupen om livet og lykken

Kjell Inge Torgersen har gått fra å være ren optimist til å bli optimistisk realist, og mener lykken er en skjør fugl som slår med vingene når man minst aner det.