• «Flokken» er tema for Schizofrenidagene i Stavanger til uken. Den omhandler de sosiale sidene ved mennesket, psykisk lidelse og helsehjelp. Marit Charlotte Helgeland

Vi er avhengige av hverandre for å overleve. Så hvorfor er vi så opptatt av å være vellykket hver for oss?

Vi mennesker er avhengig av gode relasjoner til hverandre. – Mange sammenligner seg med andre, strever på innsiden og føler de kommer til kort, sier psykolog Liv Sand.