Kafka og eg

Dette er historia om korleis ein kakerlakk endra livet mitt. Til det verre. Og kvifor ei barneteikning førte til opptøyar og drap.