• Jonas Haarr Friestad
    Galleri

Med ekorn-barna på juletrehogst

Det var dagen da 18 spretne femåringer i ekorn-avdelingen i Klepp familie— og friluftsbarnehage lette seg fram til ei drøyt to meter høy edelgran på Voll Juletregard. Og fikk sin belønning.