• Den første landssvikersaken mot en av Gestapos norske tortureksperter begynner i Eidsivating lagmannsrett. Tiltalen mot Reidar Haaland er omfattende, og han blir enstemmig dømt til døden. Aftenposten

Historien om Reidar Haaland

De små øynene sitter dypt under pannen. Den brede munnen er som en strek. Det er ikke et smil, men heller ikke noe annet. Oslo-sommeren er varm, selv nå midt i august. Han har bar overkropp, men merker ikke solen. Med hendene bundet bak på ryggen er han på vei til Øvrevoll på Akershus festning. Der skal han om et par timer bli historisk. Etter at selv Kongen har avslått å vise nåde, skal Reidar Haaland fra Våland i Stavanger bli den første som henrettes av den norske stat i det 20. århundre.