• 14-åringen Markus Johansson er en flere unge som har fattet interesse for tradisjonshåndverk. Pål Christensen

Markus (14) bygger løe som de gjorde på 1700-tallet

Storgården Håheller i Lysefjorden har stått til forfalls i mange tiår. Nå er gjenreisingen i gang.