• Fremtidens kriminalitet vil i stor grad foregå på nettet. Derfor styrkes også politiets datakompetanse. Spesialetterforskere har programmer som finne hemmelige chatter – og har sine metoder til å fastslå om brukeren er barn eller voksen, kvinne eller mann. Kristian Jacobsen

Mannen føler at politiet er kommet nær. Han sletter de ulovlige filene og kaster flere pc-er på sjøen. Han tror han er trygg. Det er han ikke

Det er ikke uniformert politi i gata som avdekker og oppklarer overgrepssaker mot barn.